Julebrussmaking EKSTRASMAKING

Arrangementsinformasjon

Mellombels ølstove samarbeidar med Jordbærpikene Bryne for å laga førjulstidas triveligaste arrangement for born og vaksne. Me senker aldersgrensa til 0 år for å servera smaksplankar med fem forskjellige julebrus. Saman smakar me oss fram til den beste julebrusen og kårer Brynes favoritt. 

Jordbærpikene vil servera julegraut med mandel som er inkludert i billetten. Vaksne som vil vera med som følge treng ikkje billett.

Billettpris: 100 kr. Inkluderar fem smaksglas med julebrus, ein porsjon julegraut.