page view image

julebrusmaking 2023 // Mellombels

Information
event image

Vi på Mellombels liker å holde tradisjoner i live.


17. desember inviterer vi unge og gamle til julebrussmaking i ølstova. 

vi skal smake 5 forskjellige julebrus og sammen kåre "ÅRETS BESTE JULEBRUS"


!velkommen!

bryneno jillforungane julebrus smakstest jul2023 mellombels